Luận văn dược sĩ chuyên khoa: Phân tích hoạt động lựa chọn và mua sắm thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định năm 2012

Mục tiêu đề tài: Mô tả hoạt động lựa chọn và mua sắm thuốc tại bệnh biện đa khoa tỉnh Bình Định, phân tích hoạt động lựa chọn và mua sắm thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định năm 2012, từ đó đề xuất một quy trình lựa chọn và mua sắm thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.