Luận văn Dược sĩ Chuyên khoa cấp I: khảo sát thực trạng sử dụng thuốc cho bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh năm 2015

Đề tài với hai mục tiêu nghiên cứu: So sánh cơ cấu danh mục thuốc bệnh viện và danh mục thuốc sử dụng cho bệnh nhân nội trú tại bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh năm 2015, phân tích danh mục thuốc sử dụng cho bệnh nhân nội trú tại bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.