Luận văn Dược sĩ Chuyên khoa cấp I: Khảo sát sự phân bố và hoạt động của mạng lưới bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2015

Đề tài được thực hiện nhằm hướng đến hai mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát mạng lưới bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong
năm 2015, khảo sát một số hoạt động của hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.