Luận văn Dược sĩ Chuyên khoa cấp I: Phân tích danh mục hàng sản xuất của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An năm 2015

Đề tài với các mục tiêu: Phân tích cơ cấu danh mục hàng sản xuất của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An năm 2015, phân tích doanh số bán các sản phẩm hàng sản xuất của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An năm 2015, từ đó làm rõ những lợi thế và nhược điểm trong sản xuất của công ty và đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện danh mục sản phẩm của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.