Luận văn Dược sĩ Chuyên khoa cấp I: Khảo sát sự tiêu thụ của vaccine Gardasil trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2014 - 6/2016

Đề tài được nghiên cứu thực hiện với hai mục tiêu: Khảo sát sự tiêu thụ của vaccine Garasil trên địa bàn Tp.HCM trong giai đoạn 2014 – 6/2016, khảo sát một số hoạt động kích thích tới sự tiêu thụ của vaccine Gardasil của công ty MSD trên địa bàn Tp.HCM trong giai đoạn 2014 – 6/2016. Mời các bạn cùng tham khảo.