Luận văn Dược sĩ Chuyên khoa cấp I: Phân tích cơ cấu danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện lao và Bệnh phổi Nghệ An năm 2015

Đề tài được thực hiện nghiên cứu nhằm mục tiêu: Phân tích cơ cấu về số lượng và giá trị của danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An năm 2015 theo một số chỉ tiêu; phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An năm 2015 theo phương pháp ABC và VEN; từ đó đưa ra đề xuất góp phần xây dựng danh mục thuốc tại bệnh viện ngày càng hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo.