Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Thực trạng ứng dụng thống kê trong Luận văn cao học, Bác sĩ nội trú và kết quả một số biện pháp can thiệp

Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: mô tả thực trạng ứng dụng thống kê trong các luận văn cao học và bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn 2009-2011, so sánh kết quả thực trạng ứng dụng thống kê trước và sau một số giải pháp can thiệp. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.