Báo cáo chung Tổng quan ngành Y tế năm 2013: Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: Phần 2

Trong phần 2 của báo cáo sẽ tập trung phân tích hiện trạng, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện một số cơ chế bảo vệ tài chính để thực hiện bao phủ CSSK toàn dân, bao gồm giảm chi tiêu tiền túi của hộ gia đình khi đau ốm; trợ giúp một số nhóm đối tượng khó khăn và đối tượng cần được ưu tiên; BHYT; huy động nguồn lực tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo.