Báo cáo chung Tổng quan ngành Y tế năm 2013: Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: Phần 1

Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2013 (JAHR 2013) là báo cáo thứ bảy do Bộ Y tế cùng với Nhóm đối tác y tế (Health Partnership Group - HPG) phối hợp thực hiện hằng năm. Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế 2013 tập trung phân tích sâu chuyên đề về “Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. Báo cáo được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây giới thiệu các nội dung như: Cập nhật thực trạng hệ thống y tế, khung lý thuyết và các khái niệm liên quan về bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Mời các bạn cùng tham khảo.