Kiến thức, thực hành của điều dưỡng về chăm sóc vết thương và một số yếu tố liên quan

Mục tiêu của bài viết là mô tả thực trạng kiến thức và thực hành của điều dưỡng trong chăm sóc vết thương và các yếu tố liên quan. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.