Ebook Ứng dụng của kinh dịch trong đời sống và lý luận y học cổ truyền: Phần 2

Cuốn sách "Ứng dụng của kinh dịch trong đời sống và lý luận Y học cổ truyền" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc muốn tìm hiểu về kinh dịch, nhất là các bạn đọc là thầy thuốc, giảng viên y học cổ truyền hiểu và vận dụng được kinh dịch nhằm nâng cao lý luận y học cổ truyền trong điều trị, giảng dạy và nghiên cứu. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách bàn về một số học thuyết y học cổ truyền: Học thuyết Tạng tượng, các hội chứng bệnh y học cổ truyền, Hải Thượng Lãn ông và dịch lý trong Huyền tẫn phát vi. Tác giả đã phân tích, bình giảng, hệ thống hóa và trình bày một cách rõ ràng, có kết hợp với mộ số ví dụ minh họa dễ hiểu. Mời các bạn cùng tham khảo.