Ebook Sức khỏe trong tay chúng ta: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách chỉ cho người đọc cách sinh hoạt, sống và chế độ dinh dưỡng cho người cao tuổi sao cho đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, cuốn sách còn trình bày những biến đổi tâm lý trong cuộc sống của người cao tuổi, giấc ngủ trong chế độ hàng ngày của người cao tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo.