Ebook Sức khỏe trong tay chúng ta: Phần 1

Cuốn sách Sức khỏe trong tay chúng ta với rất nhiều phương pháp chăm sóc sức khỏe, phòng chữa bệnh theo cách tự nhiên, mà tác giả cuốn sách đã tự mình tìm tòi, trải nghiệm, áp dụng cho bản thân, gia đình, bạn bè trong suốt hơn 15 năm qua. Phần 1 của cuốn sách khái quát về cơ thể con người đang bị lão hóa và hoạt động vận động cơ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.