Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

Ebook "Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học" trình bày công nghệ sinh học giúp cải tiến cây trồng và vật nuôi thông qua các phương pháp phân tích genome, xác định vị trí của marker liên kết với gen. Thông qua các bước trên chúng ta phải nắm vững các nguyên lý cơ bản của định luật Mendel trong di truyền,... Phần 2 bắt đầu từ bài 16 là các phương pháp phân tích SSR, kỹ thuật gen trong cây trồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.