Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

Ebook "Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học" giới thiệu một số phương pháp cơ bản của công nghệ sinh học trong phòng thí nghiệm, áp dụng trong các lĩnh vực sinh học, di truyền, chăn nuôi, chọn giống và y học, tiến hành thí nghiệm có cơ sở theo các bước tuần tự, để rút ngắn thời gian trong nghiên cứu và có kết quả mong muốn. Phần 1 là 15 chương đầu của cuốn sách. Mời các bạn cùng tham khảo.