Ebook Kiến thức chăm sóc sức khỏe ở nông thôn: Phần 1 - NXB Hồng Đức

Ebook Kiến thức chăm sóc sức khỏe ở nông thôn thuộc bộ sách "Kiến thức khoa học - Xây dựng nông thôn mới" được nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2013, có kết cấu nội dung gồm 9 chương xoay quanh kiến thức chăm sóc sức khỏe ở nông thôn. Phần 1 ebook trình bày 4 chương đầu với nội dung: Kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, môi trường, nước và sức khỏe, ăn uống dinh dưỡng và sức khỏe, di truyền gene và sức khỏe. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe bản thân.