Ebook Kiến thức chăm sóc sức khỏe ở nông thôn: Phần 2 - NXB Hồng Đức

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook tiếp tục chia sẻ kiến thức về: Vận động, giấc ngủ và sức khỏe, phòng tránh bệnh tật và bảo vệ sức khỏe, kiến thức bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em, tránh xa thuốc phiện (ma túy) cảnh giác với bệnh AIDS và bệnh tình dục, những loại thuốc thông thường có trong gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo.