Ebook Hải Thượng y thông tâm lĩnh (Tập 2): Phần 2 - Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Phần 2 cuốn sách "Hải Thượng y thông tâm lĩnh (Tập 2)" nối tiếp nội dung cảu phần 1 trình bày các nội dung của tập 4 bao gồm: Lĩnh nam bản thảo, hành giả chân nhu, ấu ấu tu tri/kim, ấu ấu tu tri/mộc, ấu ấu tu tri/thổ, ấu ấu tu tri/thủy, ấu ấu tu tri/hỏa, thượng kinh ký sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.