Ebook Cách phòng và điều trị bệnh viêm gan B: Phần 2 - NXB Thời Đại

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook trình bày tiếp chương 3. Những hiểu lầm và các câu hỏi thường gặp vê bệnh viêm gan B. Với những kiến thức nhất định, hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiếu thêm về sự hình thành và phát triển của bệnh viêm gan B, các con đường lây bệnh...để từ đó các bạn có thể có những biện pháp phòng ngừa viêm gan B hiệu quả cũng như có niềm tin vào quá trình điều trị bệnh của mình.