Ebook Cách phòng và điểu trị bệnh viêm gan B: Phần 1 - NXB Thời Đại

Cuốn sách "Cách phòng và điều trị bệnh viêm gan B", nội dung của cuốn sách gồm có 3 chương. Phần 1 sách có nội dung trình bày 2 chương đầu: Tìm hiểu chung về bệnh viêm gan B, cách phòng và điều trị bệnh viêm gan B. Mời các bạn cùng tham khảo để hiểu rõ hơn về căn bệnh này.