Ebook Bệnh tiền đình - chẩn đoán và điều trị: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Bệnh tiền đình - chẩn đoán và điều trị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: U thần kinh VIII, những triệu chứng của tắc động mạch tiểu não sau dưới, chóng mặt ở trẻ em, bệnh mất điều hòa thăng bằng ở người có tuổi, chứng bệnh vận động, luyện tập tiền đình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.