Ebook Bệnh tiền đình - chẩn đoán và điều trị: Phần 1

Cuốn "Bệnh tiền đình - chẩn đoán và điều trị": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giải phẫu và chức năng cơ quan tiền đình, các nguyên nhân gây chóng mặt, các phương pháp thăm dò chức năng tiền đình, những bệnh lý tiền đình thường gặp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.