Ebook Bào chế đông dược: Phần 2 - TS. Nguyễn Đức Quang

Cuốn sách trình bày kỹ thuật bào chế các dạng thuốc trên cơ sở lý luận của Y dược học phương Đông, có chứng minh bằng các dữ liệu khoa học, đồng thời giới thiệu các bài thuốc của các lương y cống hiến cho Bộ y tế, các bài thuốc cổ phương được giới thiệu trong Dược điển của một số nước, các bài thuốc đã qua nghiên cứu của các trường đại học và các bài thuốc sở trường của một số cơ sở Đông y. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách giới thiệu những dạng thuốc Đông dược còn lại như: Dầu cao xoa, Viên hoàn cứng, Viên hoàn mềm, sirô, thuốc viên và 1 số dạng thuốc khác. Mời các bạn cùng tham khảo.