Ebook Bào chế đông dược: Phần 1 - TS. Nguyễn Đức Quang

Cuốn sách Bào chế Đông dược là cuốn sách nói về bào chế các dạng thuốc phương Đông, là phần tiếp nối của chế biến để chuyển từ thuốc chín thành các dạng thuốc sử dụng trực tiếp cho người bệnh, đó là các dạng Cao, Đơn, Hoàn, Tán, Đĩnh, Lộ ... và thuốc sắc. Phần 1 của cuốn sách sẽ cung cấp cho người đọc một số vấn đề liên quan đến bào chế Đông dược bao gồm cách lập phương thuốc và phương dược hay chất lượng thuốc, mối liên quan giữa hợp chất thiên nhiên với tác dụng chữa bệnh của thuốc cổ truvền. Đồng thời, tác giả còn đề cập thêm một vài dạng thuốc Đông dược. Mời các bạn cùng tham khảo.