Báo cáo: Đánh giá tình hình cấp cứu ngoài viện tại thành phố Đà Nẵng trong 3 năm (2011 2013)

Báo cáo: Đánh giá tình hình cấp cứu ngoài viện tại thành phố Đà Nẵng trong 3 năm (2011 2013) nhằm nghiên cứu bệnh nhân bị bệnh cấp cứu hay bị tai nạn được cộng đồng đưa vào phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện 17, Bệnh viện Giao thông, Bệnh viện 199, 06 bệnh viện quận, huyện và Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng trong 3 năm (2011 2013).