Báo cáo chung Tổng quan ngành Y tế năm 2010: Hệ thống y tế Việt Nam trước thềm kế hoạch 5 năm 2011-2015: Phần 1

Báo cáo JAHR 2010 đề cập toàn diện các nội dung cơ bản của hệ thống y tế. Được xây dựng vào thời điểm sắp kết thúc Kế hoạch phát triển y tế 5 năm 2006-2010 và chuẩn bị cho một chu kỳ kế hoạch mới, ngoài các mục đích chung nêu trên, báo cáo JAHR 2010 còn có mục đích hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm ngành y tế 2011-2015, trên cơ sở đánh giá những tiến bộ và kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém, nhằm nhìn nhận thực trạng hệ thống y tế Việt Nam và những vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới. Báo cáo được chia thành 2 phần, sau đây là phần 1 của báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo.