Báo cáo chung Tổng quan ngành Y tế năm 2009: Nhân lực y tế ở Việt Nam: Phần 2

Phần 2 của cuốn "Báo cáo chung Tổng quan ngành Y tế năm 2009: Nhân lực y tế ở Việt Nam" gồm có các nội dung sau: Chất lượng nhân lực y tế, quản lý và sử dụng nhân lực y tế, kết luận, khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.