Báo cáo chung Tổng quan ngành Y tế năm 2009: Nhân lực y tế ở Việt Nam: Phần 1

Năm 2009, Bộ Y tế và HPG đã nhất trí chọn chủ đề trọng tâm của Báo cáo JAHR là “Nhân lực y tế ở Việt Nam”, trong đó đi sâu phân tích về số lượng, chất lượng nhân lực y tế và công tác quản lý nhà nước và điều hành nguồn nhân lực y tế. Nội dung báo cáo gồm 7 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày các nội dung: Cập nhật thực trạng ngành Y tế, tổng quan về nhân lực y tế, số lượng và phân bổ nguồn nhân lực y tế. Mời các bạn cùng tham khảo.