Bài giảng Bộ môn Dịch tễ học: Dịch tễ học bệnh dại - BS. Trần Nguyễn Du

Bài giảng Bộ môn Dịch tễ học: Dịch tễ học bệnh dại được biên soạn với mục tiêu sau bài học này người học có thể trình bày được đặc điểm dịch tễ học bệnh dại và nêu được các biện pháp phòng chống bệnh dại. Mời các bạn cùng tham khảo.