• Ebook Tổ chức, quản lý và chính sách y tế - NXB Y học

    Ebook Tổ chức, quản lý và chính sách y tế - NXB Y học

    Ebook Tổ chức, quản lý và chính sách y tế là tài liệu dành cho đào tạo sinh viên Cử nhân Y tế cộng đồng tham khảo làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Sách gồm 15 bài được trình bày nổi bật các nội dung và mục tiêu chuyên môn đảm bảo 4 yêu cầu cơ bản về kiến thức, tính chính xác và khoa học, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng...

     212 p vmu 19/03/2015 105 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số