Xử trí trong đơn vị đột quỵ Chăm sóc trong đơn vị đột quỵ: Liệu thể nhồi máu não có đặt thành vấn đề

Chăm sóc trong đơn vị đột quỵ cải thiện sự tiến triển bệnh sau nhồi máu não. Tuy nhiên, người ta không biết liệu tất cả các thể nhồi máu não sẽ thu được lợi ích như nhau hay không khi vào đơn vị đột quỵ. Bài viết trình bày xác định liệu lợi ích thu được từ việc điều trị trong đơn vị đột quỵ có như nhau đối với các thể nhồi máu não.