Xây dựng phương pháp định lượng magnesi trong viên nang mềm bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Bài viết Xây dựng phương pháp định lượng magnesi trong viên nang mềm bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) giới thiệu kết quả nghiên cứu phương pháp định lượng magnesi (Mg) dưới dạng magnesi gluconat trong viên nang mềm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS).