Tuân thủ vệ sinh tay thường quy của nhân viên y tế tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Nghiên cứu trên 99 nhân viên y tế của 6 khoa Lâm sàng của Bệnh viện Y học cổ truyền Đăk Lăk nhằm xác định tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay thường quy của và phân tích một số yếu tố liên quan đến tuân thủ vệ sinh tay thường quy của nhân viên y tế.