Tranexamic acid trong điều trị lão hóa da

Bài viết "Tranexamic acid trong điều trị lão hóa da" trình bày đại cương về lão hóa da, tế bào mast và tái cấu trúc chất nền ngoại bào (extracellular matrix - ECM), dược học của tranexamic, tác dụng TXA trong điều trị lão hóa da.