Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ y tế thành phố Đà Nẵng

Đề tài nhằm đề xuất một số biện pháp phát triển dịch vụ y tế thành phố Đà Nẵng theo hướng công bằng, hiệu quả, kết hợp giữa y tế chuyên sâu với y tế phổ cập, giữa phòng bệnh và chữa bệnh, giữa y học cổ truyền và y học hiện đại.