Tình hình sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng ở người lớn

Bài viết trình bày khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh viêm phổi cộng đồng ở người lớn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả hàng loạt ca trên 158 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán viêm phổi cộng đồng nhập viện điều trị tại khoa Hô Hấp, bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 07/2020 - 09/2020.