Thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường type 2 trên bệnh nhân điều trị nội trú

Nghiên cứu thực trạng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường type 2 trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu, không can thiệp trên 300 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán mắc ĐTĐ type 2 được xác định đến khám và điều trị nội trú tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ trong thời gian từ 01/07/2020- 30/09/2020.