Thực trạng kê đơn thuốc điều trị ngoại trú sản phụ khoa

Bài viết trình bày mô tả thực trạng kê đơn thuốc ngoại trú tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, Tỉnh An Giang năm 2019. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 400 đơn thuốc điều trị ngoại trú lưu trữ tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, tỉnh An Giang trong thời gian từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.