Tạp chí Y dược thực hành 175: Số 19/2018

Tạp chí Y dược thực hành 175: Số 19/2018 trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm lâm sàng và X quang phổi ở bệnh nhân lao phổi mới AFB (+) đồng nhiễm HIV, đánh giá kết quả điều trị gãy xương thuyền bằng vít ren ngược chiều herbert tại khoa ngoại Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Thống Nhất, vạt da cân thần kinh bì cẳng tay ngoài cuống ngoại vi che phủ khuyết hổng mô mềm cổ bàn tay,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.