Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển: Số 1/2020

Tạp chí Khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển: Số 1/2020 được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn với một số bài viết Nhu cầu về dịch vụ công tác xã hội của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức; Công tác xã hội trong bệnh viện tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 thành tựu và Thách thức; Hoạt động Công tác xã hội tại một số bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe trên thế giới và ứng dụng cho Việt Nam...