Tạo kháng thể đa dòng và xây dựng qui trình elisa phát hiện độc tố ruột nhóm A của staphylococcus aureus

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm tạo kháng thể đa dòng và khảo sát các thông số kỹ thuật của qui trình elisa sandwich xây dựng bộ kít phát hiện độc tố ruột nhóm A của staphylococcus aureus. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này.