Tầm soát bệnh thận và hệ niệu trong cộng đồng qua sử dụng bảng câu hỏi và máy siêu âm bụng xách tay

Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Tần suất bất thường của thận và hệ niệu phát hiện bằng máy siêu âm xách tay trong cộng đồng, đánh giá các yếu tố nguy cơ liên quan đến sỏi niệu qua đối chiếu kết quả sỏi niệu trên siêu âm với bảng câu hỏi phỏng vấn.