Tác dụng lâm sàng của secukinumab trong điều trị vảy nến thông thường

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả lâm sàng và tính an toàn của secukinumab trong điều trị vảy nến thông thường mức độ vừa đến nặng. Secukinumab cho hiệu quả nhanh, ổn định và an toàn trong điều trị vảy nến mức độ vừa đến nặng trên bệnh nhân Việt Nam.