Sử dụng vạt sụn kết mạc trong tạo hình mi sau cắt bỏ ung thư mi

Bài viết trình bày kết quả điều trị của 35 trường hợp ung thư mi ăn lan rộng bằng cách sử dụng vạt sụn kết mạc (S-KM) bắc cầu để tạo hình sau cắt bỏ ung thư mi thực hiện dưới kính hiển vi phẫu thuật trong 3 năm 2001-2003 tại Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh.