Sử dụng thuốc chống đông – chống ngưng tập tiểu cầu trên bệnh nhân nhồi máu não cấp

Nội dung của bài viết "Sử dụng thuốc chống đông – chống ngưng tập tiểu cầu trên bệnh nhân nhồi máu não cấp" phân tích đặc điểm sử dụng thuốc chống đông trên bệnh nhân nhồi máu não cấp và phân tích đặc điểm sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu trên bệnh nhân nhồi máu não cấp.