So sánh độ nhạy và độ đặc hiệu giữa xét nghiệm sdbioline rotavirus và xét nghiệm ly trích điện di RNA trong chẩn đoán vi rút rota

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm so sánh độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm SD-BIOLINE ROTAVIRUS với ñộ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm ly trích điện di RNA từ phân trong chẩn đoán tiêu chảy cấp do vi-rút Rota ở trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.