Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng - Tài liệu số 3: Chăm sóc mỏm cụt - TS. Nguyễn Thị Xuyên (chủ biên)

Cuốn "Chăm sóc mỏm cụt" này là một trong 20 cuốn hướng dẫn thực hành về phục hồi chức năng các dạng tật thường gặp. Đối tượng sử dụng của tài liệu này là cán bộ PHCN cộng đồng, cộng tác viên PHCNDVCĐ, gia đình người khuyết tật. Nội dung cuốn sách bao gồm những kiến thức cơ bản về khái niệm và cách chăm sóc mỏm cụt.