Phơi nhiễm PAHs của người lao động tại một số trạm trộn bê tông Asphalt khu vực miền Trung

Polycyclic aromatic hydrocarbons (viết tắt là PAHs) là những hydrocarbon thơm đa vòng giáp cạnh được cấu tạo từ một số nhân benzene (có ít nhất 2 vòng benzen trong phân tử) đính trực tiếp với nhau.