Phẫu thuật nội soi robot điều trị nang ống mật chủ ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung Ương: Kinh nghiệm của một trung tâm

Mô tả kỹ thuật và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi Robot cắt nang, nối ống gan chung (OGC) với hỗng tràng kiểu ROUX-en-Y trong điều trị nang ống mật chủ (NOMC) ở trẻ em.