Phác đồ cải thiện điều trị TIP 42: Điều trị lạm dụng chất gây nghiện đối với người có rối loạn xảy ra đồng thời

Cuốn sách đưa ra thông tin về những diễn biến mới trong lĩnh vực hiện đang phát triển nhanh là rối loạn lạm dụng chất gây nghiện và tâm thần xảy ra đồng thời và nắm bắt những gì mới nhất trong điều trị người có rối loạn xảy ra đồng thời. TIP 42 tập trung vào những gì mà bác sĩ lâm sàng điều trị lạm dụng chất gây nghiện cần biết và cung cấp thông tin đó theo hình thức dễ tiếp cận. TIP này cũng tổng hợp kiến thức và đưa nó vào thực tiễn thực hành của các ca lâm sàng và tình huống thực tế để người đọc sẽ từ đó có thêm kiến thức, sự khích lệ và nhiệt tình khi làm việc với bệnh nhân có rối loạn xảy ra đồng thời.